HET KEURMERK

Over het Keurmerk

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen zegt iets over de werking en de output van het RitRegistratieSysteem (RRS). Het RitRegistratieSysteem met een Keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij een leverancier die een systeem met een Keurmerk verkoopt, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen geeft het Keurmerk uit. Deze Stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. De Stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die ook op andere keurmerkstichtingen als “Zeker-OnLine” en “Betrouwbare Afrekensystemen” toeziet. Hier volgt een aantal randvoorwaarden die verbonden zijn aan het Keurmerk:

  • Uitsluitend RitRegistratieSystemen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting kunnen het Keurmerk verkrijgen.
  • Er is continu overleg met branchepartijen en de overheid om de eisen af te stemmen.
  • Periodiek controleren wij of een leverancier nog altijd aan de eisen en normen voldoet. Zo niet, dan trekken wij het Keurmerk in. Omdat we niet eenmalig, maar bij herhaling controleren, is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd.

Klik hier voor het Factsheet van het Keurmerk. 
De Stichting heeft een nieuwe brochure uitgegeven over het keurmerk RRS en de voordelen. Klik hier voor de brochure.