Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Privacy

Een RRS systeem kent vele mogelijkheden. In vrijwel alle gevallen vereist dit toestemming van de berijder omdat dit de regels van de Wet bescherming Persoonsgegevens raakt.

In feite is dit een zaak tussen werkgever en werknemer, echter, het Keurmerk sorteert voor op de Wbp zodat de werkgever hier makkelijk aan kan voldoen.

Als uw gegevens opgeslagen worden bij de RRS  leverancier, dan garandeert de leverancier met een Keurmerk dat uw privacy gewaarborgd is. Dit wordt in de reglementen van het keurmerk gewaarborgd.

Als uw gegevens opgeslagen worden of inzichtelijk zijn voor de werkgever, dan garandeert de leverancier dat hij zowel de berijder als de werkgever geattendeerd heeft op de “Privacy Gedragscode”.

Deze "Privacy Gedragscode" is door de Stichting voorgelegd aan het College Bescherming persoonsgegevens. Als een werkgever deze gedragscode respecteert, dan houdt hij zich ook gelijk aan de wet.

Onderdeel van de gedragscode is de bijbehorende beroepscommissie. Deze beroepscommisse is laagdrempelig en behandelt klachten. Iedereen die een Ritregistratiesysteem heeft met een keurmerk kan zich bij deze beroepscommissie melden.

Om een goede invulling te geven aan de gedragscode wordt de werkgever geadviseerd om een privacyverklaring met de OR of het individuele personeelslid overeen te komen. Een voorbeeld van een dergelijke privacy verklaring is gratis te downloaden op de site van de Vereniging Zakelijke Rijders.