Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Keurmerk en Belastingdienst

De Belastingdienst heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Keurmerk RRS en hecht belang aan het Keurmerk. 
Dit zegt de Belastingdienst over het Keurmerk:

Algemeen
Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede belastingaangifte. 
Software die vóór in de administratieve keten bijdraagt aan een juiste vastlegging van gegevens speelt hierbij een belangrijke rol. De Belastingdienst ziet het belang in van software die gegevens correct vastlegt en waarmee niet gerommeld kan worden. 
Niet alleen omdat een juiste administratie de basis vormt voor een goede belastingaangifte, maar ook omdat betrouwbare software zorgt voor checks en balances. 
Het zijn kwaliteitswaarborgen en beheersingsmaatregelen in de administratieve keten die zorgen voor validatie en transparantie van data. 
Daarom hecht de Belastingdienst waarde aan producten met een keurmerk.

Vanzelfsprekend kiest de Belastingdienst zorgvuldig onder welke omstandigheden zij met een keurmerk samenwerkt en haar medewerking verleent. Om deze reden zijn er een aantal uitgangspunten, principes en criteria benoemd. 

Van en voor de markt
De Belastingdienst werkt mee aan een keurmerk voor software (vóór) in de administratieve keten als deze van en voor de markt is en alle partijen hieraan mee kunnen doen. 
Daarnaast werkt de Belastingdienst samen met deze partijen en andere stakeholders bij het opstellen van normen en eisen van het keurmerk. 
De Belastingdienst faciliteert hierbij het (ontwikkel-)proces.
   
Normen en eisen
De Belastingdienst is betrokken bij het opstellen van de normen en eisen voor het Keurmerk. Producten met een keurmerk moeten hieraan voldoen. 
De Belastingdienst maakt deel uit van de Raad van Toezicht van de stichting om zeker te zijn dat de normen en eisen voor betrouwbare software is gebaseerd op 
de wet- en regelgeving en de actuele principes uit de accountancy en IT-Auditing.

Onafhankelijkheid 
Het toekennen van het keurmerk is gebaseerd op een onafhankelijk oordeel van een externe auditor. De uitgifte en het beheer van het keurmerk vinden plaats 
door een onafhankelijke stichting opgericht door marktpartijen. De keurmerkstichtingen gaan, zoveel mogelijk, onderdeel uitmaken van de bestaande keurmerkorganisatie van het ECP.
De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen geeft het Keurmerk RitRegistratieSysteem uit. De stichting en het keurmerk voldoen aan de beschreven voorwaarden, principes en uitgangspunten.

Ritregistratiesysteem met keurmerk
De output uit een ritregistratiesysteem met keurmerk voldoet aan de eisen die door de Belastingdienst gesteld worden aan een sluitende rittenadministratie. 
Met een sluitende rittenadministratie kan, indien van toepassing, het bewijs geleverd worden dat op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met een auto van de zaak gereden zijn. Daarmee biedt een ritregistratiesysteem met Keurmerk zekerheid voor de gebruiker (werknemer, werkgever of ondernemer) en voorkomt discussies met de Belastingdienst over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. Lees hier wat de Belastingdienst hierover zegt.   
De privacy van privéritten wordt binnen het keurmerk gerespecteerd. 

Ritregistratiesysteem zonder keurmerk
Op grond van huidige wet- en regelgeving is een ritregistratiesysteem met keurmerk niet verplicht. Werknemers, werkgevers of ondernemers kunnen de wijze waarop en met welk systeem zij hun rittenadministratie bijhouden zelf bepalen.
Het komt voor dat leveranciers van een ritregistratiesysteem zonder keurmerk op hun website aangeven dat hun systeem voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Deze mededeling is geheel voor eigen rekening, omdat de Belastingdienst geen uitspraken doet over een ritregistratiesysteem zonder keurmerk.