Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Structuur

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur welke is benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Deelnemers, de Normcommissie en een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Brancheverenigingen.

Een cruciale functie van het bestuur is het verlenen van het Keurmerk RRS. Het bestuur wordt daarbij geadviseerd door onafhankelijke deskundigen van Mazars. De deelnemers van de Stichting oefenen geen invloed uit op het toekennen van het Keurmerk: het Bestuur is onafhankelijk.

Klachten over het Keurmerk of deelnemers aan de Stichting kunt u neerleggen bij het bestuur (contactformulier).