Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Historie

Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk. Een eis van de Belastingdienst is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is.

De Vereniging Zakelijke Rijders  (VZR) heeft samen met de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging het initiatief genomen om het Keurmerk te gaan ontwikkelen. Ieder van deze partijen heeft ook het recht om een bestuurslid voor te dragen mits deze onafhankelijk is bevonden door de Raad van Toezicht.

Na het opstellen van het normenkader en het vaststellen van de eisen zijn alle leveranciers ingelicht. In eerste instantie hebben direct 25 leveranciers zich aangemeld om in aanmerking te komen voor het Keurmerk. De Stichting werd een feit en ook andere belangengroepen werden geïnformeerd en uitgenodigd deel te nemen aan de verschillende commissies en klankbordgroepen. De Stichting is formeel opgericht in augustus 2013.